Dispečink VN – NN pro FVE

Plně funkční online dispečink pro dálkové zapnutí FVE v celoročním provozu, s možností okamžitého zapnutí trafostanice po výpadku sítě distributora a monitoringu celé FVE. Díky úzké spolupráci s firmami ELVAC, ČEZ a EON je naše dispečerské centrum na nejvyšší možné úrovni, zajišťující neustálý chod Vaší FVE !!!

 

 

 
 

Dispečink provádí tyto druhy činnosti:

 • pravidelná denní kontrola výroby FVE s měsíčními reporty
 • řešení a předání poruchových stavů servisní četě
 • pravidelná měsíční kontrola stavu FVE, dle zpracovaného servisního plánu
 • funkční zkoušky zařízení potřebných pro chod FVE
 • online kontrolu chodu napájecího bodu FVE – trafostanice, včetně monitoringu zařízení potřebných pro chod TS a dálkové zapnutí přívodního vypínače VN
 • kontrolu chodu fotovoltaického zařízení, střídačů a FV panelů
 • kontrolu systému Opětovného zapnutí s možností dálkového zapnutí trafostanice
 • kontrolu IT systémů a bezpečnostních systémů
 • Dispečink v režimu – 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
 
 

Seznam přenášených dat pro dispečink VN/NN:

 • stav přívodního vypínače VN, odpojovače a uzemňovače
 • funkce ochran VN a NN – nadproud, zkrat, zemní spojení, podpětí, přepětí,pod/nadfrekvence
 • porucha ochrany na straně VN
 • stav záložního zdroje baterie, včetně napájení
 • přítomnost přívodního napětí z linky VN (ČEZ)
 • výpadek jističe MTN a napájení snímače napětí na přívodu VN ČEZ
 • on-line data napětí, proudu, výkonu, osvitu a teploty
 • stav řízení výkonu 0%, 30%, 60%, 100%
 • napětí 230V v TS1, TS2
 • výpadek komunikačního kanálu
 • v případě zájmu lze doplnit o restart monitorovacích jednotek ( internet, kamery, Solarlogy atp.)