Nejlevnější střešní fotovoltaika

Minimalizujte spotřebu Vašeho domova!

 

Realizujeme Fotovolatické elektrárny na střechy,fasády rodinných a bytových domů, veřejných i průmyslových budovách. Montáž provádíme na klíč. Veškerou administrativu, včetně žádostí o dotaci vyřídíme za Vás!! Navrhneme nejvhodnější technologické řešení, které následně konzultujeme se zákazníkem. Záruční i pozáruční servis je samozřejmostí. Nabízíme nejlevnejsi fotovoltaiku na trhu, nižší cenu nenajdete.

 

Proč zvolit střešní fotovoltaiku od Naší firmy?

Díky dlouholeté zkušenosti v oboru fotovoltaiky, nabízíme jistotu spolehlivě a kvalitně provedené práce! Možnost zajištění prohlídky vzorové střešní fotovoltaiky !

 • Buďte částečně energeticky nezávislý
 • Snižte náklady za elektřinu
 • Na instalovaný výkon do 10 kW není potřeba žádat o licenci
 • Střešní fotovoltaická elektrárna se dá rozšířit na hybridní
  fotovoltaickou elektrárnu, kterou je pak možné využít i jako
  záložní zdroj ( ukládáním přebytků do akumulátorů, které
  lze zpětně využívat )
 • Dotace z programu Nová zelená úsporám
 • Bezúdržbový provoz

 
 
 
 

 Pravidelná údržba a servis Vaší střešní FVE

Pro zajištění bezproblémového provozu Vaši fotovoltaické
elektrárny je důležitá údržba a servis FVE, kterou Vám
v případě zájmu jsme schopni zajistit v tomto rozsahu:

 • Kontrola dotažení spojů (střídače, uchycení panelů, rozvodná skříň, kabeláž)
 • Analýza střídače
 • Zajištění aktualizace firmwaru pro dataloger, střídač
 • Měření teploty rozvaděče, kabelů, spojů atp. pomocí termovize
 • Měření degradace panelů pomocí termovize
 • Zajištění monitoringu Vaší střešní FVE
 • Držení servisní pohotovosti
 • Optimalizace výroby
 • Pravidelné revize

 
 
 

 

 

Získejte dotaci až 150 000,-Kč

Získejte dotaci až 150 000,-Kč na Vaší střešní fotovoltaiku díky podpoře z dotačního programu Nová zelená úsporám pro solární fotovoltaické systémy,  která zahrnuje tyto body :

C 3.3 Přímý ohřev vody – DC ohřev
Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 35.000,-Kč

C 3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie
Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1. Podpora je max. do 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 55 000,-Kč. Podmínkou je využití alespoň 70% vyrobené elektřiny. Přebytky lze ukládat např. do TUV.

C 3.5 solární FV systém s akumulací elektrické energie
Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 70 000,-Kč. Elektřina je ukládaná do baterií.

C 3.6 solární FV systém s akumulací elektrické energie
Solární FV systém s akumulací elektrické energie do baterií a celkovým využitelným ziskem ≥ 3000 kWh∙rok-1. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 100 000,-Kč.

C 3.7 solární FV systém s akumulací elektrické energie
Solární FV systém s akumulací elektrické energie do baterií a celkovým využitelným ziskem ≥ 4000 kWh∙rok-1. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 150 000,-Kč.

C 3.8 solární FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem
Musí být zajištěno efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla. Minimální celkový objem akumulace musí být 180l x kWp-1 instalovaného výkonu. Podpora je 50% uznatelných investičních nákladů, max. však 150 000,-Kč.


Naši technici mají certifikaci potřebnou pro instalaci střešních FVE, díky které lze uplatnit dotace Nová zelná úsporám