Servis FVE

 

installation-872778_1280

Jednou z nejdůležitější částí plnohodnotného chodu fotovoltaických elektráren je servis FVE. Naše služby obsahují pravidelné preventivní kontroly zařízení včetně každoroční revizní zprávy, udržování provozu zařízení s dohodnutými reakčními dobami pro odstranění závady a údržba v areálu elektráren.
Pro řízení servisu FVE využíváme data z každodenního monitorování FVE námi vytvořenou databází a pomocí profesionálního dispečerského centra SCADA.

 

Realizační, projektová a inženýrská činnost, dodávky a montáže

 • zdroje a výrobny elektrické energie (OZE, tradiční výrobny energie a tepla)
 • distribuční energetické systémy ve všech napěťových hladinách VVN, VN, NN (rozvodny, trafostanice, záložní zdroje, rozvaděče)
 • energetické systémy, ochrany, dálková řídící technika
 • energetické systémy pro monitoring, řízení a regulace, včetně jejich integrace do systémů
  distribučních společností (ČEZ, EON, Pražská energetika)
 • systémy zabezpečení majetku a osob (kamerové systémy, EZS, EPS, systémy monitoringu vstupu)
 • dodávka a implementace telekomunikačních a datových zařízení a služeb
 • generální opravy a rekonstrukce
 • pravidelné provádění revizí dle ČSN

 

Servisní činnosti, monitoring FVE

 • provoz vlastního dispečerského a dohledového centra – 365/7/24 monitoring
 • servis, údržba a provozování fotovoltaických systémů – pravidelné servisní prohlídky
 • výjezd k poruchám do 2 hod od zjištění závady (7 dní v týdnu/365 dní v roce)
 • řízení a monitorování provozu fotovoltaických systémů
 • monitorování a řízení jednotlivých částí VN, NN, datových a zabezpečovacích systémů
 • servis a údržba VVN, VN, NN zařízení
 • správa dat a dokumentace
 • činnost revizních techniků a techniků BOZP
 • služby měření a diagnostiky
 • kompletní zajištění reklamačního řízení a jednání s dodavateli jednotlivých komponentů
 • servis a konfigurace SolarLogů, řídících a monitorovacích systémů
 • zajištění služeb security – 365/7/24
 • zajištění sečení a údržby areálu FVE
 • reporting
 • komunikace s distribučními společnostmi (ČEZ, EON, PRE) a ostatními společnostmi
  jako jsou (ERÚ, OTE, HZS, recyklační systémy, banky apod.)
 • pozáruční opravy měničů REFU (AEI ), SMA, Siemens
 • měření termovizní kamerou jako bezplatná součást servisu FVE

 


Optimalizace energetických výroben

 • kompletní služby pro optimalizaci výkonu energetické výrobny a životnosti použitých technologií
 • technická diagnostika veškerých částí výrobny (dlouhodobé i krátkodobé měření parametrů,
  monitoring provozu zařízení, termovizní měření, měření panelů, PID, )
 • analýzu příčiny závad, návrhy na řešení závad včetně ekonomických ukazatelůV případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, abychom mohli osobně prodiskutovat Vaše případné dotazy či podmínky nabízených činností servisu FVE.