! Nabízíme Vám tyto služby !

  • -

! Nabízíme Vám tyto služby !

Kompletní dodávky a montáže zařízení dispečerského řízení, dálkového ovládání  měření jednotkami RTU, dle požadavků příslušného distributora ČEZ, EON, PRE ovládání činného výkonu přijímači RTU7M firmy ELVAC, Tornado firmy TECHSYS nebo HDO s regulací činného a jalového výkonu pro fotovoltaické, bioplynové, větrné i vodní elektrárny.

Rozšířeni stávajících instalovaných zařízení o měření
osvitu a teploty, výměny karet RTU. Poskytneme Vám
kompletní služby od jednání s distributorem, včetně
projektové dokumentace,montáže a uvedení do provozu
s příslušným dispečinkem.